Akut stängning av Drop - in, BFM radiologi - handläggning

Rutin
Akut stängning av Drop - in verksamhet - BFM radiologi SkaS Skövde, Falköping,
Mariestad
Barium-id 30427
Giltigt t.o.m. 2019-01-25
Version 4
Innehållsansvarig: Eva-Maria Forsberg, Enhetschef, Ledningsgrupp K1 (evasj1)
Granskad av: Monika Hultkrantz, Enhetschef, Ledningsgrupp K1 (monhu3)
Godkänd av: Gunilla Nilsson, Verksamhetschef, Ledningsgrupp K1 (gunni8)
Publicerad av: K1
Akut stängning av Drop-in, BFM radiologin Skövde,
Falköping och Mariestad

Kontakta enhetschef som är i tjänst för beslut om stängning

Gå in på telesvar (se lathund) ändra till att drop-in har stängt på detta sjukhus.

Ring TIB på tel: 074-621 26 36 och informera om att vi stänger Drop-in
eller Skriv mail till Lokal tjänsteman i beredskap (L-tib) och meddela att Drop - in är
stängt och på vilket sjukhus Mail adress: [email protected]

Meddela växeln att Drop - in är stängt tel: 09

Ring centralreceptionen på det aktuella sjukhuset och be dom sprida infon till de
andra receptionerna:
- Skövde tel. 327 40
- Lidköping tel. 855 29
- Falköping tel. 87079
- Mariestad tel. 62554

Meddela
- Närliggande vårdcentraler (info skickas ut av sekreterarna, fax försättsblad finns i
receptionerna )
- Sekretariatet och övriga sekreterare i call center
- Röntgens receptioner på de olika orterna

Meddela publicist Annica Berg tel: 320 94 eller
Lena Johansson tel: 324 39 för publicering på fokus
Giltig version är publicerad via http://hittadokument.vgregion.se/skas
En utskrift är alltid en kopia!
Sida 1 (av 1)