COM(2017) 84 final - ANNEX 1. Bilaga: COM(2017)

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 22 februari 2017
(OR. en)
6590/17
ADD 1
ACP 14
PTOM 7
FIN 130
RELEX 164
FÖLJENOT
från:
Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens
generalsekreterare
inkom den:
till:
21 februari 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska
unionens råd
Komm. dok. nr:
COM(2017) 84 final - ANNEX 1
Ärende:
BILAGA till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om
genomförandet av det ekonomiska stöd som tillhandahålls till de
utomeuropeiska länderna och territorierna inom ramen för elfte Europeiska
utvecklingsfonden
För delegationerna bifogas dokument – COM(2017) 84 final - ANNEX 1.
Bilaga: COM(2017) 84 final - ANNEX 1
6590/17 ADD 1
/cs
DG C 1
SV
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 21.2.2017
COM(2017) 84 final
ANNEX 1
BILAGA
till
RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET
om genomförandet av det ekonomiska stöd som tillhandahålls till de utomeuropeiska
länderna och territorierna inom ramen för elfte Europeiska utvecklingsfonden
SV
SV
Bilaga
1) Kommissionsbeslut antagna 2016
ULT
Central sektor
(miljoner euro)
Saint-Pierre och
Miquelon
26,35
Hållbar turism och
sjöfartsförbindelser
Saba
3,55 Förnybar energi
Sint Eustatius
2,45 Energi
Turks- och Caicosöarna
14,60 Utbildning
Totalt
46,95
Antaget
kommissionsbeslut
C(2016) 5993,
27.9.2016
COM(2016) 8490,
20.12.2016
COM(2016) 8493,
20.12.2016
COM(2016) 8291,
13.12.2016
2) Fördelning av vägledande anslag och föreslagna centrala sektorer för elfte EUF:s
territoriella anslag – kommissionsbeslut som ska antas
a) Vägledande territoriella anslag från elfte EUF
ULT
(miljoner
euro)
Föreslagen central sektor
Anguilla
14,05 Utbildning
Aruba
13,05 Utbildning
Bonaire
Curaçao
Falklandsöarna
3,95 Social utveckling – ungdomsfrågor
16,95 Förnybar energi
5,90 Konnektivitet och tillgänglighet
Franska Polynesien
29,95 Turism
Montserrat
18,40 Hållbar energi
Nya Kaledonien
29,80
Pitcairnöarna
Sankt Helena med tillhörande
områden
Sint Maarten
Wallis och Futuna
Totalt
Sysselsättning
och
arbetsmarknaden
tillträde
till
2,40 Turism
21,50 Konnektivitet och tillgänglighet
7,00 Vatten och sanitet
19,60 Digital utveckling
182,55
2
b) Vägledande regionala anslag från elfte EUF
Region
(miljoner euro)
Föreslagen central sektor
Västindien
40,00
Hållbar energi och marin biologisk
mångfald.
Stillahavsområdet
36,00
Klimatförändring och biologisk
mångfald
Indiska oceanen
Tematiskt program
(samtliga ULT)
Observation, förvaltning och
4,00 bevarande av ekosystem på land och
marina ekosystem.
Klimatförändring, inklusive
16,00–18,00 katastrofriskreducering, och hållbar
energi
Stödåtgärder till
Association of the Overseas
Countries and Territories of
the European Union
(OCTA)
2–4,00 Tekniskt bistånd till OCTA
Totalt
100,00
3) Anslag för tekniskt samarbete från elfte EUF
Anslag för tekniskt
samarbete
Totalt
(miljoner euro)
Anmärkning
3 miljoner euro i åtaganden under
2015–2016 (anslag för tekniskt
8,50 samarbete I)
(2,71 miljoner euro hade
kontrakterats vid utgången av 2016)
I ULT-beslutet anges de totala belopp som anslagits för de territoriella och de regionala
programmen samt för tekniskt bistånd.
Den vägledande fördelningen av specifika territoriella anslag tar hänsyn till
befolkningsstorleken, BNP-nivån, nivån på anslag från tidigare europeiska utvecklingsfonder
och begränsningar på grund av det isolerade geografiska läget, såsom föreskrivs i artikel 9 i
ULT-beslutet.
3
Den vägledande fördelningen av specifika regionala anslag återspeglar behovet av en kritisk
massa för att säkra effekt och behovet av att uppmuntra samarbete mellan ULT, yttersta
randområden och AVS-länder samt tredjeländer, i enlighet med ULT-beslutet.
4