(öppnas i nytt fönster)

Trafikverket tillhandahåller trafikinformation om olika händelser
och tillstånd i trafiken, dygnet runt och året om. Informationen
når trafikanterna via en mängd kanaler, såsom radions trafiksändningar, Text-TV, Internet, GPS-navigatorer i bilar, appar och andra
sociala medier. I takt med den ständigt pågående trafikökningen
ökar också intresset för och kraven på snabb och korrekt trafikinformation, som bidrar till att öka säkerheten och framkomligheten
på vägarna.
I storstäderna har Trafikverket möjlighet att ha koll på läget med
hjälp av olika tekniska system, såsom detektorer och kameror. På
huvudvägnätet runtom i landet finns väderstationer som ger koll
på vägvädret. Men utöver detta behöver Trafikverket tränade ögon
ute på vägarna för att snabbt få reda på när något avviker från det
normala. Trafikverket tar därför hjälp av vana fordonsförare som
rapporterar in oväntade fel och brister av akut karaktär, såsom
hinder, skador, oväntat halt väglag, incidenter, köer och trafikstopp. Rapporten blir till trafikinformation och vidarebefordras
även till Trafikverkets entreprenörer vid behov av olika fysiska
åtgärder.
Med fler vägrapportörer kan vi bättre och snabbare sprida
trafikinformation till andra trafikanter, liksom åtgärda fel och
undanröja hinder så snabbt som möjligt. I gengäld får du själv
bättre och snabbare information tillbaka genom exempelvis radion
eller din GPS, och kan därigenom genomföra din egen resa på ett
bättre och säkrare sätt.
Vägrapportören är en van fordonsförare som känner till
vägnätet, har bra lokalsinne och kan bedöma vilka följder
en händelse får för trafiken. Hon eller han ställer upp
frivilligt och är beredd att ringa Trafikverkets Trafikcentraler
och meddela avvikelser som exempelvis:
• hinder (till exempel tappad last, träd över vägen)
• djur på fel sida viltstängsel
• plötsliga köer på grund av exempelvis olycka
• framkomlighet vid olycksplats
• fel på trafiksignaler och andra trafikanordningar
• oväntad halka, plötslig dimma.
Trafikverket
SVARSPOST
20572784
781 20 Borlänge
Vägrapportör - Intresseanmälan
Fyll i uppgifterna nedan, vi behöver samtliga för att kunna förse
dig med viktig information i din roll som Utvald Vägrapportör.
Jag vill bli Vägrapportör q
Jag önskar få mer information q
Namn:
Adress:
Postnr:
Mobilnummer:
E-postadress:
Jag kör i huvudsak:
Yrkesförare:
Privatförare
qLastbil
q Bärgningsbil q Buss qTaxi
q Annat: ___________
qPersonbil
qMC
q Annat: _____________
Jag kör oftast följande sträckor: _________________________
_____________________________________________________
VÄGRAPPORTÖR
Utvald av Trafikverket
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
www.trafikverket.se/vagrapportor
Underskrift: (Viktigt med din underskrift innan du skickar in!)
Kontakt oss om du har frågor.
TRAFIKVERKET. MAJ 2016. PRODUKTION: FORM OCH EVENT, TRAFIKVERKET. TRYCKERI:INEKO. FOTO: TRAFIKVERKET.
Ort:
Förbättra framkomligheten och
säkerheten i trafiken med oss
– bli vägrapportör!
Ett samarbetsprojekt mellan:
Trafikverket
Vägrapportörer
781 89 Borlänge
e-post: [email protected]
www.trafikverket.se/vagrapportor