Snabbcykelstråket mellan Malmö och Lund

Snabbcykelstråket mellan Malmö och Lund
Februari 2017
Trafikverket tar nu fram en vägplan för att bygga ett snabbcykelstråk mellan
Malmö och Lund. Orterna Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund ligger på
lagom cykelavstånd från varandra, och en bra cykelförbindelse mellan
Malmö och Lund behövs om cykelpendlingen ska kunna öka.
Snabbcykelstråket ska attrahera nya cyklister, men även erbjuda dagens cyklister en snabb, bekväm och
säker förbindelse mellan Malmö och Lund. Stråket utformas för olika typer av cyklar.
Lokaliseringsalternativen
Vägplanen innehåller två alternativ; västra korridoren (grön) och järnvägskorridoren (lila). Start- och
slutpunkter är Värmhemstorget i Malmö och nya stationen i Lund vid Klostergården. Alternativen
förutsätter en utbyggnad av Södra stambanan till fyra spår, en upprustning av dagens gång- och cykelväg
mellan Malmö och Lund.
Trafikverket har tagit hänsyn till god tillgänglighet och sammanhang, trafiksäkerhet, tid och avstånd,
bekvämlighet, trygghet och attraktivitet. För att kunna bygga cyklebanan med dessa förutsättningar
behöver den byggas med bland annat planskilda korsningar, eller att cyklister har företräde vid cykelöverfarter, och korsningar. Cykelbanan ska vara bred och jämn samt ha god belysning och skyltning.
VAD ÄR ETT
SNABBCYKELSTRÅK?
Längs ett snabbcykelstråk
kan en cyklist uppnå en
högre hastighet än på en
vanlig cykelväg. Det beror
främst på färre hinder och
stopp, samt en genare väg.
Västra korridoren (väster om Södra stambanan) är till största delen utanför tätort. Här uppnås kraven
för ett snabbcykelstråk där en bred cykelväg och planskilda korsningar är möjligt.
Järnvägskorridoren går längs med järnvägen (Södra stambanan). Här kan cykelbanans bredd bli
smalare och det blir fler korsningar då sträckning går genom tätorter.
Det kan komma behövas anslutningar till korridorerna för att göra de tillgängliga. Korridorerna kan i
framtiden kombineras. Nästa steg i arbetet med vägplanen är att kommunerna, Länsstyrelsen och
Trafikverket fattar beslut om projektets fortsättning, om man ska gå vidare och i så fall med vilken
corridor, eller möjligen en kombination av korridorerna.
Kontaktuppgifter
Mer information på projektets hemsida:
Nina Hydbom Drennan
Telefon: 010-123 51 06
[email protected]
www.trafikverket.se/snabbcykelstrak
Fördjupning och dokument om projektet.