Måndagen den 7:e September kl 19

Kl. 19:00 Måndag 13 mars, sal 22
Kristin Mickelson
Kristin Mickelson disputerade 2012 och forskar om fri vilja och moraliskt ansvar
och är för nuvarande postdoc vid Göteborgs universitet
Mot godtyckliga frontlinjer: En historisk
kritik av den samtida debatten om fri vilja.
Plats: Folkuniversitetets sal 22 i Kunskapsgallerian, S:t Larsgatan 44, andra våningen,
följ skyltarna. Använd kvällsingången på S:t Larsgatan.
Eftersits runt 20:30 på puben Pitcher's
VÄLKOMMEN!
Filosofiska föreningens verksamhet bedrivs med stöd från
http://www.filosofiskaforeningen.se
[email protected]
Filosofiska Föreningen, Linköpings universitet, Hus K 2, 581 83 LINKÖPING