Lergöksgatan - Göteborgs Stad

Underhållsarbete tunneltak
Frölundatunneln
13 mars – 26 maj, 2017
Vi byter tätskikt på taket till spårvagnstunneln som går under Frölunda torg samt
Lergöksgatan. Arbetet kommer ske i följande steg:
1. Busskörfältet på Lergöksgatan stängs av i mars under 2-3 veckor.
2. Lergöksgatan stängs av i april under 2-3 veckor. Under avstängningen hänvisas
fordonstrafik via Västerleden. Gång- och cykeltrafik kommer ledas förbi
avstängningen.
3. Del av parkeringsytan vid Frölunda torg kommer att stängas av i mitten av april
och underhållsarbetena beräknas vara färdigställda i slutet av maj.
Med vänlig hälsning
Gatu och Väg Väst AB
Vid frågor eller synpunkter kontakta:
Trafikkontorets byggledare: Kjell Einarsson, telefon 010-529 09 35
Entreprenörens platschef: Pontus Andersson, telefon 031-17 29 50
Göteborgs Stads kontaktcenter: telefon 031-365 00 00, e-post: [email protected]
www.goteborg.se