STAR REPUBLIC

STAR REPUBLIC
Star Republic är ett team av över 70 utvecklare,
innovatörer, kreatörer och projektledare med en gemensam
passion att förändra och utmana den digitala handeln.
STAR REPUBLIC
Som e-handelsexperter kombinerar vi avancerad teknik och problemlösande design med långsiktig strategi
för att hjälpa våra kunder uppnå sina mål. Sedan 2003 har vi vuxit till att bli en av Sveriges starkaste och
kunnigaste aktörer inom e-handel och digital transformation med över 150 lanseringar. Med djup erfarenhet
av att, tillsammans med våra kunder, skapa affärsdrivande digitala lösningar håller vi ständigt fokus på våra
kunders mål och deras användares behov.
Kunder
U R VA L AV K U N D E R
Vi arbetar med stora och mellanstora bolag inom B2B och B2C, inom flera segment såsom retail, dryck och dagligvaror,
bank/finans, telecom, transport, industri och startup (både nystartade och nya a ärsenheter inom större bolag).
Våra kunder finns till större delen representerade i Skandinavien och Europa, men också i Kanada och USA.
Partners
U R VA L AV PA R T N E R S
Vi verkar i centrum av Skandinaviens e-handelsekosystem. Under åren har vi byggt upp ett partnernätverk på 70+ partners
inom olika områden, inklusive stöd- och kringtjänster. Våra partners är de ledande aktörerna inom vår bransch.
Ledning
CEO
Mikael Andersson
M I K A E L . A N D E R S S O N @ STA R R E P U B L I C .C O M
Mikael är VD samt medgrundare av Star Republic. Mikael var tidigare VD på Sandryds, har
arbetat med e-handel i 18 år och brinner för att bygga bolag, utmana branschen, se helhet
och tänka utanför boxen. Mikaels största drivkraft är att utveckla kunder och lyckas med
deras affärsmål.
Bengt Wessborg
CSO
B E N G T. W E S S B O R G @ S T A R R E P U B L I C . C O M
Bengt är försäljningschef och ansvarig för Star Republics marknadsföring. Han har 16 års erfarenhet av e-handel för stora och medelstora bolag inom både B2C och B2B. Genom att arbeta aktivt i
projekt, nätverka och föreläsa är Bengt en av Sveriges mest kända e-handelsexperter.
COO
Johan Setteryd
J O H A N . S E T T E R Y D @ STA R R E P U B L I C .C O M
Johan började 2015 med att starta upp Star Republics satsning inom strategi och design.
Johan är övergripande ansvarig för den operativa verksamheten och dess utveckling.
Närmast kommer Johan från Ottoboni där han i 4 år var byråchef på Göteborgskontoret.
CFO
Anders Björndahl
A N D E R S . B J O R N DA H [email protected] STA R R E P U B L I C .C O M
Anders har en 15-årig bakgrund som ekonomichef, revisor och business
controller/CFO i snabbväxande retailverksamheter, bl.a. JC och Scorett.
CTO
Patric Svensson
PAT R I C . S V E N S S O N @ STA R R E P U B L I C .C O M
Patric är teknik- och utvecklingschef och specialiserad på digital handel. Patric är medgrundare till Star Republic och har en bakgrund som utvecklare. Sedan Star Republics
start 2003 har Patric varit inblandad i över 150 e-handelsprojekt.
Styrelse
Björn Carlson
STYRELSEORDFÖRANDE
Björn är styrelseordförande sedan 2015. Björn har bakgrund från
bolag som HP (Hewlett-Packard), Microsoft, JC och Volvo Cars.
Mikael Andersson
LEDAMOT
Mikael är VD samt medgrundare av Star Republic. Mikael var tidigare VD på Sandryds, har
arbetat med e-handel i 18 år och brinner för att bygga bolag, utmana branschen, se helhet
och tänka utanför boxen. Mikaels största drivkraft är att utveckla kunder och lyckas med
deras affärsmål.
Sara Bergström
LEDAMOT
Sara är idag CEO på Frankenius Equity AB och har suttit i Star Republics styrelse sedan
2014. Sara har bred kunskap och lång erfarenhet inom retailbranschen där hon bland
annat varit Sales and Marketing Manager, Central Purchase & Service Manager,
Managing Director och partner på företag som Saddler, Lindex, JC och Indiska.
De 5 viktigaste händelserna 2016
1
Nya kompetenser
Star Republic blev under 2016 fler
än 70 st. medarbetare.
4
Nysatsning
2
Nya lokaler
Göteborgskontoret får nya lokaler –
I november flyttade kontoret i
Göteborg till Ekelundsgatan 9.
Under 2015 fördjupades arbetet att utveckla
bolaget för att möta ny efterfrågan vilket
resulterade i att ett team om 9 st. kompetenser
inom UX, strategi, design och content
etablerades under 2016.
5
3
Nya kunder
Ny partner
Salesforce Commerce Cloud
blir ny partner.
Under 2016 började vi arbeta med bl.a.
STS Alpresor, Swebus, Handelsbanken/Ecster,
MerxTeam, NorgesGruppen och Apotek Hjärtat.
2015
UTDRAG UR ÅRSREDOVISNING 2015
55 637 000
1 845 000
4,7%
SEK
OMSÄTTNING
SEK
RESULTAT
MARGINAL
OMSÄTTNING
60 MNKR
RES.E.FIN
21 463 000
SEK
SUMMA TILLGÅNGAR
0 MNKR
2015
2014
2013
2012
2011
Ägare
Sweat Equity investment AB (Mikael Andersson) | Johan Setteryd
Patric Svensson | Bengt Wessborg | Frankenius Equity AB | Björn Karlsson
STAR REPUBLIC
STAR REPUBLIC
www.starrepublic.com
[email protected]
+46 (0) 31 - 76 20 200
Kungsgatan 37
111 56 Stockholm
Ekelundsgatan 9
411 18 Göteborg