kliniskt resonemang

DOCILIS KURSFORUM i samarbete med Sektionen för OMT
Kursdagar 18-19 februari 2017 på Norrlandskliniken i Umeå
KLINISKT RESONEMANG
En praktiskt inriktad 2-dagarskurs om smärta, funktion och rörelsekontroll
” med patienter och ett kliniskt resonemang om smärta och funktion ur ett
kinesiopatologiskt perspektiv. Kursinnehållet baseras på olika infallsvinklar på
rörelsekontroll samt mobiliseringstekniker. Fokus ligger på aktiva - med stöd av
passiva - behandlingstekniker av smärta och funktionsstörningar inklusive ickeoptimala rörelse- och muskelrekryteringsmönster.”
Kliniskt resonemang – Kinesiopatologi - Smärta – Rörelsekontroll i
Ländrygg/Bäcken/Höftregionen
Praktiska detaljer
•
•
•
•
•
Kursen ges på Norrlandskliniken, Glimmervägen 5E i Umeå.
Medtag ombyte/mjuka kläder
Det ingår för- och eftermiddagsfika i kursen. Meddela eventuella allergier till
[email protected]
Lunch kan ätas på närliggande restauranger eller tas med. Det finns kylskåp
för förvaring och mikrovågsugn för uppvärmning
Kursavgift (4800 exkl. moms) ska vara betald innan kursstart. Studenter får
25% rabatt.
Preliminärt schema
Lördag (ungefärliga tider)
8.30
Vad är smärta? Smärttillstånd av olika genes. Lokaliserad akut och långvarig
smärta ur ett rörelseperspektiv. Vilka beforskar/beskriver området? Vilka
kliniska skillnader och likheter mellan dessa? Evidens? Nytta i praktik.
Rörelseanalys- rörelsekontroll-motorisk kontroll
Styrka-stiffness-flexibilitet-ledrestriktioner
Adaptiv och maladaptiv respons på smärta
Patoanatomisk vs kinesiopatologisk vs patokinesiologisk diagnos
10.30 Patientfall
13.00 Undersökningsmodeller – i praktiken och vad finns beforskat
13.45 Praktik: Inspektion i vila och under aktivitet- hur samverkar hållning med
funktion?
15.00 -17.00 Praktik: Analys av rörelsefunktion inklusive generell
ledundersökning/pecifik ledundersökning.
Söndag
8.30 Frågor/diskussion
8.45 Praktik: Analys av rörelsemönster/muskelrekryteringsmönster. Tester.
10.30 Patientfall; förklaringsmodell-rörelseperspektiv
13.00 Praktik: Behandling via träning och manuell terapi.
Övningsbank med fokus på relativ flexibilitetsförändringar (ev med kombination med
rörelsekontrollträning), muskelrekryteringsmönster
15.00 Undersökning- praktik
16.00 Genomgång av praktik. Frågor och diskussioner
DOCILIS KURSFORUM i samarbete med Sektionen för OMT
Kursdagar 18-19 februari 2017 på Norrlandskliniken i Umeå
Presentation av lärare
Björn Aasa är specialist OMT och Ulrika Aasa är lektor på Umeå universitet och
undervisar inom områdena undersökning och behandling av smärta och
funktionsnedsättningar, motorisk kontroll och träning. Tillsammans fick Björn och
Ulrika 2015 utmärkelsen ”bästa vetenskapliga artikel” i tidskriften JOSPT (Journal of
Ortopaedic and Sports Physical Therapy). Just nu har Björn och Ulrika tillsammans
två stora kliniknära forskningsprojekt och Ulrika ytterligare två om hur motorisk
kontroll och/eller fysisk aktivitet kan förbättra eller förhindra uppkomst av smärta eller
andra besvär för rörelseapparaten. Ulrika är också frekvent engagerad som
granskare internationella vetenskapliga tidskrifter samt deltar regelbundet i
institutionens seminarieverksamhet för forskarstuderande. Björn träffar patienter på
sin klinik så gott som varje dag och är sedan många år lärare inom OMT och
undervisar både nationellt och internationellt om clinical reaoning samt i Movement
System Impairment (”Sahrmann-kurser”).
Kursmaterial
Kursmaterial skickas ut vid anmälan.
Innehållet aseras på senaste evidensen inom området och själva kursen är mycket
praktisk orienterad med bl.a patientfall.
• Kliniskt resonemang
• Klinisk tillämpning av smärtmekanismer
• Vad är Kinesiopatologi/Patokinesiologi
• Rörelsekontroll/Rörelseanalys
• Specifika segmentella- och multisegmentella ledrestriktioner