Dagordning inför kommittémötet och expertgrupp

1(1)
Dagordning inför kommittémötet och expertgrupp
för spannmål mm den 28 februari 2017
1-3, 5-6. Marknadssituationen
Information om marknadssituationen för spannmål, oljeväxter, ris samt väderlekssituationen
och EU:s handel.
4. Import av majs och sorghum
Information om importen till Spanien (2 milj ton majs, 300 000 ton sorghum) och Portugal
(500 000 ton majs). Spanien och Portugal har rätt, i enlighet med deras anslutningsakter,
importera majs och sorghum till reducerad tull.
7-8. Handelsavtalet med Kanada
Ändringar i handelsavtalet mellan EU och Kanada behöver ska beslutas. Förordning 642/10
ändras med avseende på hur tullreduceringarna ned till noll ska ske under en sjuårsperiod för
vete av hög kvalitet och förordning 1067/08 med avseende på att en tullfri kvot på 100 000
ton vanligt vete införs under 2017-2023
Jordbruksverket | Vallgatan 8 | 551 82 Jönköping
www.jordbruksverket.se | [email protected]