medlemsskap - Gambiagruppen

VÄTTERBYGDENS GAMBIAGRUPP
Vätterbygdens Gambiagrupp består av ca 50
medlemmar i huvudsak boende omkring Vättern.
Styrelsen utgörs av 5 ledamöter inkl. ordförande
och kassör. Därutöver 1 lekmannarevisor.
Föreningen har 1 årsmöte och ca 4 styrelsemöten
per år.
Medlemsavgiften är 400:- per år.
Avgiften för stödmedlemskapet är 100:(Stödmedlemmen är enbart noterad och får inte del av utskick eller har
rösträtt vid årsmötet).
Medlemsavgift erlägges till Bankgiro 171-9699
Kontaktpersoner;
Ordföranden
[email protected]
+36 37 74 82 alt. +707 264 817
Kassören:
[email protected]
+390 41 978 alt. +702 20 54 22