sydvästra - IF Metall

SIDAN
SYDVÄSTRA
NYHETSBLADET FÖR IF METALL
MEDLEMMAR
nr 1
www.ifmetall.se/avd51
Telefon: 040-6697400
facebook.com/avd51
Ny hemsida för IF Metall
Bland nyheterna märks att
det inte längre finns
avdelningsspecifika sidor.
Utan nyheter från
avdelningen och förbundet
finns på samma plats. Så
när du ska läsa lokala
nyheter går du till
ifmetall.se.
För att få de lokala
nyheterna måste du välja
din avdelning. Gå till
www.ifmetall.se och följ
sen instruktionen på bilden
här intill.
I maj ska IF Meetalls kongress välja ny
förbundsledning. Valberedningen föreslår att
den ska välja Marie Nilsson som ordförande,
Tomas With som vice ordförande, Veli-Pekka
Säikkälä som avtalssekreterare och Anna
Jensen-Naatikk som förbundsseketerare.
1
2017
Publicerad: 2017-02-20