Behöver du ett bollplank? Ring Min kollega!

Behöver du
ett bollplank?
Ring Min kollega!
De flesta lärarfrågor kan du diskutera med dina
närmaste kollegor. Men om du behöver en utomstående att resonera med – slå en signal till Min
kollega. Du får prata med en erfaren, engagerad
lärare eller skolledare om dina viktigaste yrkesfrågor. Välj själv vem du helst vill prata med!
lararforbundet.se/minkollega