Stödperson och barnmorska Pernilla Vikström fungerar som dragare

 Stödperson
och barnmorska Pernilla
Vikström fungerar som dragare i
samtalsgruppen. ANMÄL DIG, du ångrar
dig inte!
 Startar må 3.4.2017 kl. 17.00 – 18.30,
Österbottens Cancerförening, Nedre
torget 3 A, IV vån.
 Frågor/anmälningar: Pernilla tel: 050 492
8280 eller
Margita Strandberg-Heinonen tel. 010 843
6006






Österbottens Cancerförening rf
erbjuder slutna samtalsgrupper för
dig som insjuknat i bröstcancer.
Här kan du möta andra personer
med liknande erfarenheter som du
har.
Tanken med dessa samtalsgrupper
bygger på att du vill få stöd av och
ge stöd till andra som befinner sig i
samma livssituation.
Du får utbyta erfarenheter,
förmedla förståelse samt
gemenskap.
Kan du hitta mening i tillvaron
trots svår sjukdom så påverkar det
hur du mår.
Meningsfrågan är en av de
viktigaste i hälsorelaterad
livskvalitet.





Skulle du vilja bearbeta dina
upplevelser och få känna
gemenskap med andra som har
liknande erfarenheter som du har?
Då är du varmt välkommen att
delta i vår samtalsgrupp!
Stödperson och barnmorska Pernilla
Vikström fungerar som dragare i
samtalsgruppen.
Startar må 3.4.2017 kl. 17.00 –
18.30 Österbottens Cancerförening,
Nedre torget 3, IV vån.
Frågor/anmälningar: Pernilla tel:
050 492 8280 eller
Margita Strandberg-Heinonen tel.
010 843 6006
ANMÄL DIG, du ångrar dig inte!
 Syfte
med samtalsgruppen; hjälpa dig att
anpassa dig till den nya situationen
I
gruppen är det möjligt att få stöd och
utbyta tankar och erfarenheter med
andra i samma situation