Sändlista subventioner 2016/2017

Sändlista subventioner vindkraft rev 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
18
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Svenska kraftnät
Energimyndigheten
Energimarknadsinspektionen
Svensk vindkraft
Svensk vindenergi
Sveriges radio
Aftonbladet
Expressen
Box 2200
Box 2253
Box 2373
Hantverkargatan 47
Box 2080
Box 1135
Box 26
Box 12660
Box 1200
Box 310
Box 155
Kvarngatan 2
Mäster Samuelsgatan 60, 8 tr,
Oxenstiernsg. 20
Västra Järnvägsgatan 21
Gjörwellsg. 30
102 15 Stockholm
103 16 Stockholm
103 18 Stockholm
111 11 Stockholm
103 12 Stockholm
111 81 Stockholm
291 21 Kristianstad
112 93 Stockholm
172 24 Sundbyberg
631 04 Eskilstuna
631 03 ESKILSTUNA
311 32 Falkenberg
111 21 Stockholm
115 27 STOCKHOLM
111 64 Stockholm
112 60 STOCKHOLM