sand

3
2:5
flis
studsmattor
Gunnes väg
kompisgunga +
befintlig gunga
Gunnes väg
Ny lekplats i Limabacka!
befintlig
växtlighet
sandlåda
vippgunga
konstgräs
flis
”snurrkopp”
kulle
hinderbana
gräs
befintlig
växtlighet
belysningsstolpar
sittplatser
och grill
sand
linbana
gång- och cykelv
äg
8A
belysningsstolpar
4D
5
:
a
g
8B
4C
4B
kullen (backen) höjs något och får ny form
4A
2D
:55
2B
2C
2
2A
VARBERGS KOMMUN
Hamn- och gatuförvaltningen
Västra
10A
2:4
3B
3A
YTSKIKT
Brattåsvä
gen