SSEF StorStockholms Elförening

SSEF & FERA
– FÖRENINGEN FÖR ELBRANSCHFOLK –
Seminarieinbjudan med tema brandlarm & utrymning!
Brandskyddsföreningen
Tid:
Lokal:
Tisdag den 28 mars 2017 kl 16:30 – 20:30
Glamox Luxo Lighting, Krukmakargatan 15, Södermalm
Klicka på länken så hittar du rätt. T-bana 20 meter från entrén:
https://www.hitta.se/kartan!~59.31658,18.06201,14.722315157610408z/tr!i=sl2N9Xlu/search!q=Krukmaka
rgatan%2015%2C%20Stockholm!b=59.31277:18.04120,59.32040:18.08282!sg=true!t=combined!ai=10078
50409!aic=59.31739:18.05752
Björn Almberger, Brandskyddsföreningen berättar om vad som skett inom regelverket för brandlarm från
SBF 110:7 till SBF 110:8 och varför denna uppdatering har gjorts till SBF 110:8. Vi tittar även på den
förändring som blivit i och med det nya regelverket för utrymningslarm med talat meddelande SBF 502:1.
Kvällens värd från SSEF är Birger Faith-Ell, Besiktningsakuten Sverige AB.
Kl 16:30 Samling med kaffe & kaka
Kl 17:00 Seminarium
Kl 18:30 Frågor och svar
Kl 19:00 Middag på en närliggande restaurang
Kl 20:30 Åter till vardagsbestyren
Brandskyddsföreningen Stockholm
Anmälan om deltagande skall vara SSEF-kansliet tillhanda snarast, men senast den 20 mars 2017 till
[email protected] Anmälan är bindande och bekräftas per e-post.
Kostnad för besöket är 0 kr för medlem i SSEF och 150 kr för icke medlem. Passa på att bli medlem i SSEF.
I avgiften ingår middag med ett glas vin/öl eller vatten. Avgiften faktureras via e-post.
Du anmäler Dig via e-post med följande uppgifter:
Namn, företag, fakturadress, märkning på faktura, e-postadress och eventuell matallergi!
SSEF & FERA - en ideell förening till nytta både för dig och företaget.
Välkommen!
Jan Wikander
Ordförande
_________________________________________________________________________
SSEF StorStockholms Elförening
[email protected]
c/o Inger Hedman, Hornsgatan 84, 118 21 Stockholm
Tel: 070-676 94 47, Organisationsnummer: 802004-6507
Bankgiro:5855-2878
www.elforeningen.se
www.facebook.com/SSEF.FERA/