APL/LIA-samordnare inom landstingets verksamheter

1 (4)
PM
2017-02-22
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Personal och utbildning
Handläggare
Mary Folkesson
Verksamheternas mottagare av
platsförfrågningar
– APL/LIA-samordnare inom landstingets
verksamheter
Verksamhet
Beställningsmottagare
e-postadress
Akutsjukhus
Danderyds sjukhus AB
Kati Liljebäck
[email protected]
Ersta sjukhus
Eva-Lill Lindh
[email protected]
Karolinska
Universitetssjukhuset
Maria Mörk
[email protected]
TioHundra AB
(Norrtälje)
Camilla Österman
Norrby
[email protected]
dra.se
Maria Norling
[email protected]
Carina Libert
[email protected]
Michaela Nilsson
[email protected]
Capio S:t Görans sjukhus
Lena Rydeman
[email protected]
Södersjukhuset AB
Mona Arne
[email protected]
(med. sekreterarstuderande)
S:t Eriks Ögonsjukhus
AB
(med. sekreterarstuderande)
(alternativt, [email protected])
2 (4)
PM
2017-02-22
Södertälje sjukhus AB
Johanna Katz
Dalsgaard
[email protected]
Verksamhet
Beställningsmottagare
e-postadress
Geriatrik
SLSO – Geriatriken
Stockholms- geriatriken,
(Sabbatsbergs sjukhus)
Maria Brofalk
[email protected]
Leena Piipponen
[email protected]
Monika Nestius
[email protected]
Jakobsbergs-geriatriken
Danderyds- geriatriken
Capio Geriatrik
Dalens sjukhus
(med. sekreterarstuderande)
Praktikertjänst N.Ä.R. A
AB HandenGeriatrik
Handens sjukhus
Tomas Larsson
[email protected]
Margareta Frisk
[email protected]
(med. sekreterarstuderande)
Capio Geriatrik Nacka AB Monica Torestam
[email protected]
Praktikertjänst N.Ä.R. A
AB LöwetGeriatriken
Marija Ognjenovic
[email protected]
Margareta Frisk
[email protected]
Pia Fernå
[email protected]
(med. sekreterarstuderande)
Brommageriatriken AB
Stiftelsen Stockholms
sjukhem
(även ansvarig för med.
sekreterarstuderande)
3 (4)
PM
2017-02-22
Södertälje sjukhus AB
Johanna Katz
Dalsgaard
s.o.
TioHundra AB
Norrtälje
Camilla Österman
Norrby
s.o.
Karolinska
Universitetssjukhuset
Maria Mörk
s.o.
Verksamhet
Beställningsmottagare
e-postadress
Psykiatri
Psykiatri Södra
Anders Thorgren
[email protected]
Psykiatri Sydväst
Åsa Krantz
[email protected]
Anna-Lena Hagel
[email protected]
Psykiatri Nordväst
Danuta Squassina
[email protected]
Norra Stockholms
psykiatri
Lena Forsroos
[email protected]
Anna Speles
[email protected]
Rättspsykiatri Vård
Stockholm
Jessica Kristiansson
[email protected]
Beroendecentrum
Stockholm
Lotta Hedqvist
[email protected]
Praktikertjänst,
Järvapsykiatrin
Shukri Ali
[email protected]
(med. sekreterarstuderande)
(med. sekreterarstuderande)
4 (4)
PM
2017-02-22
Prima Barn- o
Vuxenpsykiatri
Cecilia Richholtz
[email protected]
Capio psykiatri Capio
Maria
Sofia Andersson
[email protected]
Monica Bredbo
[email protected]
Capio Psykiatri
Hjärnhälsan
Kerstin Löfving
[email protected]
Psykiatricentrum
Södertälje
Merja Appelkvist
[email protected]
Barn och
ungdomspsykiatri- BUP,
klinik (slutenvård)
Barn och
ungdomspsykiatri -BUP,
(öppenvård)
Stockholms Centrum för
Ätstörningar
Lena Raeder
[email protected]
(gymnasiestuderande)
(med sekreterarstuderande)
vakant
Margaretha Sandved
[email protected]
Siv Thelin
[email protected]
Beställningsmottagare
e-postadress
(gymnasiestuderande)
(med. sekreterarstuderande)
Verksamhet
Övriga verksamheter
Akademiskt
primärvårdscentrum –
Primärvården
Sirpa Vehkapuro
sirpa.vehkapuro.se
SLSO – ASIH
Stockholms Södra
Anna Holmberg
[email protected]
SLSO – ASIH
Stockholm Norra
Amanda Tång
[email protected]