skogskarta - LRF Konsult

SKOGSKARTA
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare
Utskriftsdatum
Madesjö
Nybro
Kalmar län
2017 - 2026
Mattias Johansson
2017-02-22
Huggningsklass
Kalmark/föryngring
Röjningsskog
Gallringsskog
Föryngsringsavv-skog
Ägoslag
Inägomark
Övrig landareal
1:10000
500 m