Långsiktig livskvalitet i svenska regioner

Långsiktig livskvalitet i svenska regioner
BRP+
Vad är BRP?
• Mätsystem med en modellgrund
• Gemensamt regionalt utvecklingsprojekt (egentligen flera)
• Samarbete mellan Reglab och Tillväxtverket
För att följa samhällsutvecklingen bredare än ekonomisk utveckling, BRP
I praktiken
• Workshop
– Mötesplats Lycksele
– kommunal ÖP-process
• Seminarier
– Konferens socialtjänst och socialchefer
• Analysverktyg i framtagande av RUS och andra strategier
• Uppföljning av RUS och andra strategier
http://brpplus.se/