Dragger2 blad [v6.0].cwk

Dragger2™
Program för automatiskt musklick
Liggande layout
De flesta datoranvändare kan med mus, joystick, huvudmus, pekskärm eller annat styrorgan flytta
pekaren på bildskärmen. Däremot är det ofta svårt att klicka och samtidigt hålla muspekaren still.
Dragger2 löser problemet genom att klicka automatiskt om pekaren hålls still en inställd tid. Enkel
och dubbel-klick samt drag med höger eller vänster musknapp kan utföras. Klickmetod väljs från
en palett på bildskärmen. Paletten kan lätt ändras för bästa funktion.
Stående layout
Förenklad layout
Vänster musknapp
Nertryckt - drag
Höger musknapp
Nertryckt - drag
Dubbelklick
Höger musknapp
Klick
Autoklick
Till / Från
Inställningar och
avstängning
AutoKlick
Ett klick med vänster musknapp sker när musen varit still en tid.
Tiden är inställbar mellan 0,2 - 10 sek.
Brukaren kan lätt välja mellan att utföra enkel eller dubbelklick.
En yta inom vilken brukaren kan ”darra” utan att rörelsen registreras.
Används av den som annars ej klarar autoklick p.g.a ofrivilliga rörelser.
Dragger2 kan begränsas till vänster klick och drag för enklare bruk.
Dragger2 är inställbart i tre storlekar samt stående eller liggande layout.
Detta för att kunna användas av synskadade och personer
som har svårt att träffa små knappar på skärmen.
Dragger2 kan lätt slås till/från med ett kommando från brukaren.
Gör det möjligt att använda Dragger2 tillsammans med program där
Dragger2 ej kan vara synligt. T.ex spel där hela skärmen utnyttjas.
Dubbelklick
Jitter Box
För barn
Storlekar
Till/Från
HotZones
Artikelnummer
6570-10
Dragger2, autoklick för Pc.
RehabCenter AB
Enhagsvägen 18
Tel 08 - 768 25 00
187 40 TÄBY
Fax 08 - 792 49 49