tillgodoräknade och ersatta kurser

Universidad Politécnica de Valencia
LiU-kurs
Kursnamn
Credits
Nivå
Övrigt
Obligatoriska kurser
TPPE13 Produktionsekonomi
1707 Production Management
6
G
TEIO04 Projektledning
1414 Projects
6
G
4,5
G
Bioteknik
TBME04 Anatomi och fysiologi
11190 Human Physiology
Datateknik
TSEA51/TMEL53 Digitalteknik
11542 Computer Fundamentals
6
G
TDDD81/TDDD12 Databasteknik
6023 Database Design
6
G
TDDD81/TDDD12 Databasteknik
11548 Databases and information systems
6
G
TDTS10 Datorarkitektur
11553 Computer architecture and engineering
6
G
Energiteknik
TKMJ24 Miljöteknik
11418 Environmental Technology
4,5
G
TMES44 Energisystem - tillförsel och
användning
11427 Tecnología Energética
4,5
G
6
G
6
G
4,5
G
Kurserna kompletterar varandra och båda bör
läsas för kursersättning TKMJ24 - valbar för
energiteknik (i15/ii15)
Systemteknik
TDDC30 Programmering i Java,
datastrukturer och algoritmer
11542 Introduction to computer science and programming
11543 Programming
11556 Human computer interfaces
Övrigt
OBS!
Studenter får inte läsa kurser från Faculty of Business Administration and Management (F ADE)
Tillsammans motsvarar kurserna TDDC30