Planlösning 3D

Batik
Lager
O
m
klä
dn
in
Datarum
g
Verkstad
Tvätthall
Oljepanna
Kallförråd
Oljerum
Verkstad
Bromsprovning under tak utomhus
Möblering och inredning är endast exempel och överensstämmer inte med det faktiska utseendet.