PRESSMEDDELANDE Publicering av Industrivärdens

Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528).
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2017 klockan 10:00.
PRESSMEDDELANDE
Publicering av Industrivärdens årsredovisning 2016
Industrivärdens årsredovisning för räkenskapsåret 2016 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.industrivarden.se (svensk version) samt
www.industrivarden.net (engelsk version). Den tryckta årsredovisningen kommer att
distribueras till aktieägare och övriga registrerade intressenter som begärt detta från
och med den 15 mars 2017.
Stockholm den 23 februari 2017
AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)
För ytterligare information, kontakta:
Sverker Sivall, kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00
AB Industrivärden (publ)
Box 5403, 114 84 Stockholm
Telefon 08-666 64 00
Internet: www.industrivarden.se
E-mail: [email protected]