Handledning

Tänkvärt - Vad är poängen med filosofi?
TÄNKVÄRT
Tänkvärt – Vad är poängen med filosofi?
På gammal grekiska betyder ordet ”filo” kärlek och ”sofia”
vishet. Filosofer är vishetens vänner och med vishet menas hur
man kan leva och dö på ett bra sätt. Filosofer har blivit experter
på att visa på vilket sätt människor inte är visa. Människor
borde tänka mer själva, ställa fler stora frågor som vad
meningen med livet är, varför man ska jobba, hur samhället ska
organiseras och hur vi blir lyckliga.
Serien Tänkvärt tar upp välkänd idéhistoria genom tiderna.
Ämnet idéhistoria omfattar i princip alla idéer i historien. Där
samsas bland annat filosofins historia, de politiska idéernas
historia och vetenskapshistoria. Den underhållande serien är
producerad av filosofen, historikern och författaren Alain de
Botton. De korta programmen och användbara teorierna kan
hjälpa oss att bättre förstå oss själva och omvärlden.
Speltid: 5 min
Från: 13 år
Ämne: Filosofi, Religion, Svenska, Historia, Bild, Samhällskunskap, Psykologi, Värdegrund
Produktionsland:
Storbritannien
Svensk version:
©
Cinebox, 2016
Ansvarig utgivare:
Ann Nordström
Filmnr: 1705
För ytterligare
källinformation:
Kontakta Cinebox
08-445 25 50
Vad är poängen med filosofi?
På klassisk grekiska betyder ordet filo kärlek och ordet sofia vishet.
Tillsammans bildar de ordet filosofi - kärleken till vishet. Filosofi är
ett begrepp som för många leder tankarna till något svårbegripligt,
otillgängligt och abstrakt. Men människan har alltid filosoferat,
och varje filosof tror sig ha kommit lite närmare sanningen än
sina föregångare. Filosoferna ställer de stora frågorna om livets
mening, hur samhället bör organiseras och vad som egentligen gör
oss människor lyckliga. Istället för att förlita sig på vad som verkar
vara vanliga åsikter använder filosofer logik för att pröva huruvida
ett argument är bra eller inte. Det är det som gör det möjligt för
filosofin att tänka nya tankar, som inte styrs av tiden och av den
allmänna opinionen. Utan filosofin skulle våra samhällen, rättsystem
och religioner vara sig mycket olika.
Nyckelord
Filosofi, argument, förnuft, deduktion, slutledning, politisk teori,
idéhistoria, premiss.
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 63 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
Tänkvärt - Vad är poängen med filosofi?
En filosofisk övning
Man brukar säga att filosofiska argument bygger på
logik. Ett sätt att bygga logiska argument är att ställa
upp premisser, påståenden, som sedan leder till en
slutledning som måste vara sann om premissernas
stämmer. Ett exempel är:
a. (Premiss) Alla hundar kan vifta på svansen.
b. (Premiss) Fido är en hund.
c. (Slutledning) Fido kan vifta på svansen
Argument 3: kommunism
a. Alla människor har rätt till sin kropp och värdet av det
de skapar med hjälp av den.
b. Lönearbete innebär att en kapitalist tillgodogör sig en
del av det värde som arbetaren skapar.
c. Lönearbete är orättfärdigt.
Här är filosofiska argument som bygger på logik.
Läs argumenten och se till att du har förstått dem.
Diskutera sedan om ni tycker att argumenten är bra
utifrån ett logiskt perspektiv och utifrån ert sunda
förnuft. Kan ni komma på något sätt att sticka håll på
argumenten?
Argument 1: skadeprincipen
a. Man kan bara hållas ansvarig för de (av sina) egna
handlingar som berör andra människor.
b. Ingen annan har rätt att bestämma över det som
bara rör dig själv.
c. Så länge som det inte skadar andra människor borde
man få göra vad man vill.
Argument 2: anarki och demokrati
a. Det finns inget som ger en grupp människor rätten att
bestämma över en annan grupp människor.
b. I en demokrati kommer alltid en majoritet styra över
en minoritet.
c. Demokrati är orättfärdigt.
Diskussionsfrågor
1. Filosofer tänker mycket på de stora frågorna. Kan
du ge exempel på några sådana frågor?
2. På vilket sätt ifrågasätter vissa filosofer det sunda
förnuftet?
3. Vad menas med självkännedom?
4. Hur bidrar filosofer till vår uppfattning av lycka?
5. Behöver man vara filosof till yrket för att kunna
filosofera?
6. Vad är det filosoferna försöker upptäcka och sätta
ord på?
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 63 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
Tänkvärt - Vad är poängen med filosofi?
Här kan du hämta mer information
Sidan filosofi för gymnasiet förklarar logik, deduktion
och slutledning.
http://gymnasiefilosofi.se/introduktion-till-logik/
SO-rummet om olika svar på livets stora frågor.
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/
livsfragor
Radioprogrammet Filosofiska rummet tar upp
filosofiska frågor och konflikter.
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=793
Rättviseförmedlingen listar filosofer som har haft stor
betydelse genom historien.
https://rattviseformedlingen.se/lista/filosofer-varda-attuppmarksamma/
www.ne.se – Nationalencyklopedin
https://duckduckgo.com/ – En sökmotor som inte
spårar dig
http://factlab.com/#lo=1 – Dagens nyheters skolsajt
http://www.cinebox.se/ – Cinebox hemsida
http://filmochskola.se/Sok?search=platon&q=platon&c
ontext= Tänkvärt – Platon
LGR 11 och GY 11
Filmen passar bra för undervisning i grundskolan och gymnasiets samhällsorienterande ämnen.
Exempel nedan från www.skolverket.se
I årskurs 7-9, religion, sid 190, Lgr11
• Etik ”Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till
exempel dygdetik”
I gymnasiet, filosofi 1, Gy11
”Värdefilosofi, dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar om vad
som är rätt och orätt samt vad som utmärker ett gott liv, dels samhällsfilosofi som handlar om vad som är
rättvist och vad som utmärker ett gott samhälle. Exempel på teoriernas tillämpningar hämtas från privatliv,
samhällsliv, kulturliv och vetenskap”
Svenska, centralt innehåll i årskurs 7–9
• Tala, lyssna och samtala
”Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts”
Ur Gy11: svenska, centralt innehåll, svenska 1, 100 p
• Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation
intressant och övertygande.
• Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion.
• Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
Ur Gy11: centralt innehåll, svenska som andra språk 1, 100 p
”Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig
förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition
anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna
åsikter och bemöta andras argument”
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 63 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se