förbundsstyrelsens yttrande över motion k14

FÖRBUNDSSTÄMMA 2017
FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION K14
från Föreningen Nyckelryttarna ang lagtävlingar på ponnynivå "äras den som äras
bör"
Föreningen Nyckelryttarna skriver i sin motion bland annat att idag tilldelas de ryttare som aktivt
deltagit uppsuttet vid själva finalomgången rosett och plakett samt också oftast hederspriser för den
totala placeringen. De ryttare som tävlat för laget under kvalificeringsomgångarna och som bidragit till
lagets möjlighet att medverka i finalen men inte medverkat i finalomgången blir utan pris för den totala
placeringen.
Motionären poängterar vikten av att uppmuntra till fortsatt utveckling och viljan att fortsätta tävla för sitt
lag och i det ligger att stärka känslan av att ha varit viktig del i lagets väl att nå målet. Motionären yrkar
därför på att samtliga deltagare som deltagit i lagets väg till finalen och i finalen tilldelas rosett och
plakett samt eventuella hederspriser vid placering i samband med prisutdelningen för det totala
resultatet för hela serien samt att samtliga deltagares namn på ekipage som deltagit på vägen mot
finalen och i finalen läses upp och också uppmanas medverka avsuttet vid prisutdelningen för det
totala resultatet.
Förbundsstyrelsen anser precis som motionären att det är betydelsefullt att ryttare som deltar i
lagtävlingar med flera tävlingsomgångar också får vara med och fira slutresultatet även om de inte
deltagit i själva finalritterna och att det finns anledning att undersöka möjligheterna till alternativa
lösningar till dagens system.
Förbundsstyrelsen
föreslår att förbundsstämman uppdrar till förbundsstyrelsen att undersöka möjligheterna till alternativa
lösningar när det gäller utmärkelser och prisutdelning vid finaler i lagtävlingar
Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens hus, 734 94 Strömsholm www.ridsport.se