livshistoria och insikter Ritva Maria

katolskt
FORUM
LIVSHISTORIA
OCH INSIKTER
Dominik Terstriep S.J.,
kyrkoherde i S:ta Eugenia
katolska församling,
intervjuar
RITVA MARIA
JACOBSSON
Ritva Maria är professor em. i latin och har forskat i liturgisk
poesi. Hon har fyra barn, 15 barnbarn och 14 barnbarnsbarn. Hon har ett starkt engagemang i Centralamerika, i
katolska kyrkan och i samhället. Under ett antal år utgjorde
hennes hem en mötesplats för intellektuella och politiker.
Som barn var hon med om en djupt traumatisk erfarenhet.
Denna kväll intervjuar pater Dominik henne om hennes
livsväg.
TID OCH PLATS: 2 mars 19.00, Stora salen
KATOLSKT FORUM S:TA EUGENIA KYRKA, KUNGSTRÄDGÅRDSG 12 STOCKHOLM.
WWW.SANKTAEUGENIA.SE , [email protected] 08-505 780 00