Förbättringar Sollenkroka 1:54

Förbättringar Sollenkroka 1:54
Nya vitvaror, installation av diskmaskin
Nya hängrännor och stuprör på två hus (plåt istället för plast)
Övermålning av mörk panel, vävspänning och målning i övriga rum
Installation av braskamin + skorsten
Installation av elcentral med termostatstyrning av värmen
Nytt innertak (träpanel), installation av extra fönster i
vardagsrum
Ny badrumsinredning
Snörasskydd över entrén
Ombyggnad av gäststuga
Ombyggnad av bastuhus
Installation telestyrning
Utbyggnad av trädäck
Uppgradering av badrum, bl.a. med värmegolv
Installation av larm
Utbyggnad av gäststuga, installation av WC
Nytt vattensystem (slangar, pump, tank, vv-beredare)
Installation av vattenreningssystem
Ny larm- och elcentral
Förstärkning av stora trädäcket
Utvändig målning av takfoten på tre hus, alla fönster och
luckor
Ny diskmaskin
Trädäcken har kontinuerligt inoljats vart tredje/fjärde år
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1990
1993
1993
1996
1996
1996
1996
2001
2009
2011
2010
2012
2011
2013