Ansökan om titel CIB ELLER CIE

ANSÖKAN
Titel C.I.B. ELLER C.I.E.
Ansökan avser (vänligen kryssa för det championat ansökan avser)
£ C.I.B. –
International Beauty Champion
för raser där arbets/provmerit ej krävs
£ C.I.B. –
International Beauty Champion
för raser där arbets/provmerit krävs
£ C.I.E. –
International Show Champion
för hund av ras som av FCI klassificeras som arbetande, men som inte har arbetsmerit för att kunna ansöka om .C.I.B.
HUND
Hundens namn
Ras
Registreringsnummer
ID-nummer
Kön
£ Hane £ Tik
Födelsedatum
ÄGARE
Namn
Adress
Postnummer
Telefon
E-postadress
ERHÅLLNA CACIB
(Alla kolumner ska fyllas i)
Datum
Land
ARBETSMERIT
Ort
Postort
Domare
Katalognr
Domare
Katalognr
(Vid ansökan om C.I.B. där arbets-/provmerit krävs)
Typ av prov
Datum
Land
Ort
SKK T73 webb feb 2017
Erhållna CACIB-kort bifogas ej ansökningsblanketten. Titeln bekräftas endast för hundar vilka har en treledstamtavla där samtliga individer innehar registreringsnummer som är godkända av FCI. För mer information se www.skk.se. Championatbekräftelse och Diplom skickas från FCI, Belgien, direkt till ägaren.
Diplomet är avgiftsfritt. Blanketten skickas till [email protected] eller Svenska Kennelklubben, Tävlingsavdelningen, 163 85 Spånga.
SKK ANTECKNINGAR
Ansökt FCI
Godkänd FCI
Data
163 85 Spånga I BESÖK Rinkebysvängen 70 I TEL 08-795 33 11 I FAX 08-795 30 40 I [email protected] I www.skk.se