Produkter för bro och anläggning

Produkter för
bro och anläggning
SNABBGUIDE FÖR PRODUKTVAL
Detta häfte är en snabbguide över de mest frekventa produkterna för anläggningsbyggnad.
Samtliga produkter är CE-märkta enligt EN 1504 och motsvarar Trafikverkets krav för användning på broar.
Fler produkter och mer info finner ni på vår hemsida www.mapei.se
KORROSIONSSKYDD/VIDHÄFTARE
Mapefer
Mapefer 1K
Tvåkomponents
korrosionskydd för armering
med inhibitor. Blåfärgad.
Åtgång: ca 150-300 g/m
armeringsjärn
Frp: 2 kg hink
EN 1504-7
EN 1504-7
UTLAGNING HANDAPPLICERING
EN 1504-4
Tvåkomponents vidhäftare för de riktig
tuffa tagen (monolitisk
limning). Epoxibaserad.
L = normalhärdande,
LR = lång öppentid.
Åtgång: ca 0,5-1,6 kg/m²
Frp: 1,25 kg, 4,5 kg och
9 kg set
SPRUTBETONG
Redirep 45 RSF
DS
DS SR
Reparationsbruk,
fiberförstärkt,
snabbhärdande.
För reparation av skador
utan form.
Dmax: 1 mm
Åtgång: 1,8 kg/L
Frp: 25 kg säck
EN 1504-3
Mapepoxy L/LR
Enkomponents
korrosionskydd för
armering
med inhibitor. Blåfärgad.
Blandas med vatten.
Åtgång: ca 150-300 g/m
armeringsjärn
Frp: 4x5 kg låda
EN 1504-3
Sprutbetong för
torrsprutning. DS =
bindemedel Norcem
DS SR = anläggningscement. Klass: R4
Dmax: 4 mm
Åtgång: 2,2 kg/L
Frp: 25 kg säck, och
1200 kg storsäck
Confix PP-fiber
Högpresterande
slitskiktsbetong som även
kan våtsprutas.
Klass: R3.
Dmax: 4 mm.
Åtgång: 2,3 kg/L
Frp: 25 kg säck
och 1200 kg storsäck
EN 1504-3
FORMSÄTTNING OCH GJUTNING
Stöpemörtel
B30
Confix /
Confix PP-fiber
Normalhärdande gjut- och
reparationsbruk,
klass C30/37.
Åtgång: 2,1 kg/L
Frp: 25 kg säck.
EN 13813
EN 1504-3
Högpresterande
slitskiktsbetong som även
kan våtsprutas.
Klass: R3.
Dmax: 4 mm.
Åtgång: 2,3 kg/L
Frp: 25 kg säck
och 1200 kg storsäck
Nonset 120/SR/FF
Nonset 400/SR/FF
EN 1504-6
Expanderande
undergjutningsbruk (120 =
Dmax 1 mm, tjocklekar 5
till 30 mm, 400 = Dmax 4
mm, från 10-200mm, FF =
fryspunktssänkt ner til -10°C, SR
= anläggningscement) Klass R4.
Åtgång: ca 2,2 kg/L
Frp: 25 kg säck och 1200 kg
storsäck.
INJEKTERING/TÄTNING
Resfoam 1KM
+ Aks
EN 1504-5
Enkomponents
polyuretanbaserad
vattentätande injektering.
Resfoam 1KM Aks är
en axelerator med max
inblandning på 10%. Frp.
Resfoam 1KM:
10 kg dunk
Resfoam 1KM Aks: 1 kg
flaska.
Purgel
Mapepoxy BI
Mapepoxy BI 1,8
Mapepoxy BI-IMP
Enkomponents
polyuretan, flexibel
vattentätande injektering.
Kan axelereras med
Resfoam 1KM Aks, max
10%.
Frp: 5 kg dunk.
EN 1504-5
EN 1504-5
Konstruktiv sprickinjektering,
återställer bärförmågan och tätar
sprickor i betong. BI = normal
sprickinjektering, BI 1,8 = för större
sprickor och hålrum, BI-Imp = för
enkel injektering av sprickor i golv
utan injekteringsutrustning.
Frp: BI - 1 och 4,2 kg set
BI 1,8 - 27,8 kg set
BI-IMP - 1 kg set
INJEKTERING/TÄTNING
Lamposilex
Snabbhärdande
expanderande
hydrauliskt bruk för
tätning av vattenläckage
i betongkonstruktioner,
tätning av formar vid
undervattensgjutning
m.m.
Åtgång: 1,8 kg/L
Frp: 5 kg hink.
Idrostop 10
Svällband för ingjutning i
gjutskarvar. Expanderar
vid kontakt med vatten.
Frp: 60 m per låda.
Idrostop 10
Mastic
Vidhäftningslim för
montering av IDROSTOP
svällband. Frp: 0,3 l tub
Ultra
injekteringsslang
Slangen läggs in i gjutskarvar
som riskerar att spricka vid
krympning. Slangen möjliggör
tätande injektering efter att
betongen krympt ferdig.
Frp: 30 m/rulle + matarslang
och infästning.
MAPEI AB Kundservice: Tel.: 0550-808 15 – [email protected]
YTSKYDD
Cl Brems
EN 1504-2
Silanbaserad, hydrofoberande impgregnering för
betong. Goda egenskaper
mot kloridinträngning. Alkaliebeständig. Lösningsmedelshaltig.
Åtgång: 0,2-0,4 kg/m² vid
2 strykningar.
Verktyg: Pensel, roller eller
spruta.
YTSKYDD
Primer E-10
Cem-Elastic
Klorid- och karbonatiseringsskyddande slamma för brokonstruktioner.
Tvåkomponent.
Åtgång: 2,5-3.5 kg m2
Frp: 35 kg set.
Grundering för
Cem-Elastic.
Åtgång: ca 0,15 kg/m²*
Frp: 1, 5 och 25 kg set
EN 1504-2
KARBONATISERINGSSKYDD
Silimp 100
Elastocolor
Hydrofoberande
lågviskosiös
silanimpregnering.
Åtgång: 0,15-0,30 kg/m²*
Frp: 18 kg dunk
EN 1504-2
Malech
Spricköverbyggande och
karbonatiseringsskyddande
målning för betong.
Levereras i önskad kulör.
UV-bestandigt och tålig mot
tvättning.
Åtgång: ca 0,4-0,5 kg/m²
Frp: 20 kg hink
Transparent grundering
för Elastocolor.
Åtgång: ca 0,15 kg/m²
Frp: 10 kg dunk
EN 1504-2
UNDERVATTENSPRODUKTER
KLOTTERSKYDD
600 UV-T
EN 1504-3
Wallgard
Grafitti Barrier
50 UV-T
Specialbruk för gjutningoch injekteringsarbeten
under vatten. Innehåller
AUV-ämne.
Dmax: 4 mm
Åtgång: ca 2 kg/L färdig
massa
Frp: 25 kg säck
Specialbruk för gjutningoch injekteringsarbeten
under vatten. Innehåller
AUV-ämne.
Dmax: 0,5 mm
Åtgång: ca 1,6 kg/L färdig
massa
Frp: 25 kg säck
Klotterskydd på
polymervaxemulsion,
“offerskydd”.
Åtgång: 30-150 g/m²*
Applicering: pensel, roller
eller spruta
Frp: 5 och 20 kg hink
EN 1504-6
BULTSÄTTNING
Zinkbolt
Nonset 50
EN 1504-6
EN 1504-6
FILTNING/FINPUTS
Mapeflex MS45
Flexibel fog och lim i en.
Kan övermålas.
Kulörer: vit och ljusgrå.
Frp: 0,3 L/tub, 12 tuber
per låda
Filtning- och
finputsningsbruk för mindre
lagningar och porfyllning.
Åtgång: 2,1 kg/L
Frp: 22 kg säck.
EN 1504-3
*åtgången varierar beroende på underlagets porisitet.
EN 15651
Bultsättning vid
temperaturer ner till
-15°C. Tvåkomponent.
MMA-bas.
Åtgång: 2,3 kg/L
Frp: 22 kg set
EN 1504-6
ELASTISK FOG
Monofinish
EN 1504-2
Montocryl
Bultsättningsbruk för
varmgalvat stål.
Åtgång: 1,6 kg/L
Frp: 25 kg säck
Bultsättningsbruk.
Åtgång: 1,6 kg/L
Frp: 25 kg säck
MEMBRANHÄRDARE
Mapecure AF
Betongmembran med
tilsatt frostskydd.
Åtgång:
ca 0,2-0,4 kg/m²
Frp: 25 kg dunk, 200 kg
fat och 1000 kg IBC,
Nordic Marketing Team (SE) 01/16 – 300 eks.
PRODUKTER FÖR
BRO OCH ANLÄGGNING
MAPEI AB
Smidesvägen 6 - 171 141 Solna - Tlf. +46 8-525 09 080
www.mapei.se - e-post: [email protected]