170219_Lilla_Trollträffen1

Lilla
aaa
LILLA
TROLLTRÄFFEN
1
2017
U9-U15 max 5 kyu
Datum:
Plats:
Söndagen den 19:e Feb 2017
Arena Älvhögsborg (Judohallen) i
Trollhättan Storgatan 1
100 kr / deltagare
5119-9685 (Trollhättans JK)
Senast Fredagen den 17 Feb.
Startavgift:
Bankgiro:
Anmälan:
Anmälan görs på bifogat exceldok.
http://www.judoshiai.fi/lillatrolltraffen2014.php
TÄVLINGSLEDARE (Martin Hylander)
Telefon:
e-post:
0739 – 30 88 06
[email protected]
Bestämmelser:
Försäkring:
Media:
Enligt IJF samt SJF TB
SJFs gruppförsäkring för svenska klubbar.
Genom sitt deltagande godkänner man att
namn och bild kan publiceras i media
samt på internet.
TÄVLINGSSYSTEM
U9-U15, minst 2 matcher, golden score enl. nya TB
FÖDD
GRAD
VIKTKLASS
Invägning
Lagledarmöte
Start
FU9
09-11
< 5 kyu
Flytande
09:30-10:00
10:30
11:00
PU9
09-11
< 5 kyu
Flytande
09:30-10:00
10:30
11:00
FU11
07-08
< 5 kyu
Flytande
11:00-11:30
12:00
12:15
PU11
07-08
< 5 kyu
Flytande
11:00-11:30
12:00
12:15
FU13
05-06
< 5 kyu
Flytande
12:15-12:45
13:00
13:10
PU13
05-06
< 5 kyu
Flytande
12:15-12:45
13:00
13:10
FU15
03-04
< 5 kyu
Flytande
12:15-12:45
13:00
13:10
PU15
03-04
< 5 kyu
Flytande
12:15-12:45
13:00
13:10