Export av pcSKOG-planrapporter till PDF

Sammanställning över fastigheten
Arealer
hektar
%
77,5
86
Myr/kärr/mosse
3,9
4
Berg/Hällmark
0,3
<1
Inäga/åker
7,7
8
Väg och kraftledning (linjeavdrag)
1,4
2
Annat
0,0
<1
Produktiv skogsmark
Prod.
Linjer
Inäga
Myr
__________
Summa landareal
90,8
Vatten
0,0
Virkesförråd
Totalt
m³sk
8532
m³sk
5187
2561
719
66
Tall
Gran
Löv
Ek
%
61
30
8
1
Tall
Ek
Medeltal
m³sk per hektar
Löv
110
Gran
Tillväxt
Bonitet
Fastighetens medelbonitet
är beräknad till
Avverkningsförslag
Föryngringsavverkning
m³sk per ha
7
m³sk
0
Gallring
793
Totalt under perioden
793
Tillväxt för perioden 2017 - 2026
beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder
m³sk per år
Förväntad tillväxt första växtsäsongen
m³sk
346
351
m³sk per ha
4,5
pcSKOG Urval: Avd: Skifte = 2
Län: Kalmar län Kommun: Nybro Församling: Madesjö
Parismåla 1:2, Sävsjö 1:4 Kundnummer: 8029690
Utskriven: 2017-02-20