Kallelse - SMK Hälsinge

 Kallelse till Årsmöte Välkommen till Årsmöte 2017
Tid: Tisdag den 7 Mars 2017
klockan 19.00
Plats: Klubblokalen på Ullsätersvägen 18, Sanna, Hudiksvall
Dagordning för årsmötet:
1) Val av ordförande och sekreterare för mötet
2) Fastställande av röstlängd
3) Val av 2 personer, att jämte ordförande justera protokollet
4) Fråga om mötet är i laga ordning utlyst
5) Årsberättelser från styrelse och sektioner
6) Ekonomirapport för Hagmyren och driftkapital
7) Revisionsberättelse
8) Ansvarsfrihet för styrelsen
9) Val av styrelse:
Ordförande 1 år
Vice Ordförande 2 år
Sekreterare 1 år
Kassör 2 år
Rallysektion 2 år
(Folkracesektion sitter ett år till, Sven Olov Borg)
Ungdomssektion 1 år
Klubbhuset 1 år
Ledamot 1 år
Kallelse till Årsmöte 10) Val av övriga poster:
Revisorer (2 st) 1 år
Revisorssuppleant 1 år
Valberedning (2 st) 1 år
Sponsoransvarig 1 år
11) Ombud till NNBF:s årsmöte 2018
12) Medlemsavgiften 2018
13) Hedersmedlemmar
14) Prestationsutmärkelser under 2016
15) Mötets avslutande
Förslag som väckts av medlem till årsmötet, kontakta senast 28/2:
Ordf. Joakim Palm, 070-658 65 36 [email protected]
2016 är och kommer att vara under lång tid, ett synnerligen händelserikt år för
SMK Hälsinge!
Välkommen att närvara där vi träffas och pratar om vad som har utförts och vad som
kommer att hända under 2017.
Varmt välkomna! Fika serveras.
Din medlemsavgift
För att betala din medlemsavgift kan du:



Använda dig av blanketten som bifogas.
Swisch Nr: 123 172 14 71
Internetbank Bg: 384-5963
VIKTIGT! Skriv ALLTID in personnumret på den/ de medlemmar det gäller!
Ungdom upp till 18år 50kr/år
Enskild medlem 230 kr/år
Familjemedlem 280 kr/år (alla familjemedlemmar måste vara boende på samma
adress)
Vi i styrelsen vill att du betalar före årsmötet.
Kallelse till Årsmöte Information till dig som medlem av SMK Hälsinge!
Välkomna in till våra klubbkvällar – alla tisdagar klockan 19 finns alltid några i vår
fina klubblokal. Det finns fika, motorsnack eller allmänt ljug/skryt att tillgå. Våra
lokaler är handikappanpassade samt utrustade för konferens/utbildning/möten.
Kom ihåg att vår lokal kan du/ni hyra för egen räkning, kanske någon annan förening
ska ha möte eller något företag som behöver lämplig utbildningslokal – kom in till
oss.
Intresserad men…….
Du kanske inte vill eller kan utföra någon av våra sporter men är intresserad?!
Då passar du perfekt i vår gemenskap! Vi behöver intresserade funktionärer som kan
utbildas för funktionärslicenser i olika steg självklart kostnadsfritt!
Vill/Kan du medverka som funktionär till våra arrangemang – kontakta oss!
Du kan gå in via ”Kontakta oss” på vår hemsida
Vi ses väl på årsmötet?
Hälsningar från SMK Hälsinges styrelse