SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET
OBS! Denna överenskommelse ska biläggas
domarrapporten.
Överenskommelse
om lån av spelare till vänskapsmatch i Folksam U21
Härmed godkännes
att ………………………………………………………………………………...
(spelarens namn och personnummer)
får delta för …………………………………………………………. i dess utvecklingslag i
(föreningens namn)
i vänskapsmatchen ……………………………………….……………… den.….. /.… 2017
(hemmalag - bortalag)
(datum)
Spelaren och föreningen har tagit del av vad som gäller beträffande utvisningar och är
medvetna om att grov utvisning i Folksam U21 kan medföra avstängning, i den förening
där spelaren står registrerad.
. . . . . . . . . . . . . . . den . . . / . . . 2017
. . . . . . . . . . . . . . . . den . . . / . . . 2017
................................
(moderförening)
................................
(lånande förening)
................................
(underskrift av firmatecknare)
................................
(underskrift av firmatecknare)