Januar 2017 CURRICULUM VITAE Kari Marie Lotsberg Utbildning

Januar 2017
CURRICULUM VITAE
Kari Marie Lotsberg
Utbildning
1973 Civilekonom
Norges Handelshöyskole
1969/70 Studier i franska
L´Université Catholique de l`Ouest, Angers
1980/81 Studier i ekonometri
Ecole Nationale de Statistique et de l`Administration, Paris
Anställningar
Svaneli AB
2000-2016 VD eget konsultbolag
(Rådgivning finansiell och internationell ekonomi, EU-relaterade frågor)
Finansdepartementet, Sverige
1997-1999 Statssekreterare
Ansvar för finansmarknad och internationella frågor
(lagstiftning och översyn finansmarknad, frågor inom EU, IMF)
1995-1996 Departementsråd
Budgetavdelningen
(Statsbudget)
Sveriges Riksbank
1992-1995 Senior Advisor
(Penningpolitik, EU-frågor, införande av reporäntesystemet)
1985-1990 Avdelningschef
Ekonomiska avdelningen
(Prognoser och ekonomisk analys, IT-frågor, Sveriges betalningsbalansstatistik)
1985 Ekonom
Ekonomiska avdelningen
Finansdepartementet, Norge
1983-1984 Byråsjef
Ökonomiavdelingen
(nationalbudget, finanspolitik)
1974-1979 Konsulent
Ökonomiavdelingen
(nationalbudget, norsk utrikesekonomi, internationell ekonomi)
OECD, Norges faste Delegasjon til OECD
1981-1983 Ökonomisk rådgiver
Utrikesdepartementet, Norge
1979-1980 Spesialrådgiver
Norges Handelshöyskole, Bergen
1974 Forskningsassistent
Uppdrag
2014-2016 Rädda Barnen
Ledamot Kapitalutskott
2005-2014 Rädda Barnen
Styrelseledamot, ordförande kapitalutskott, ledamot revisionsutskott
2006-2015 Investment Consulting Group 8020 i Sverige AB
(COIN, Oberoende kapitalförvaltningsrådgivare)
Styrelseledamot
2005-2013 Tredje Allmänna Pensionsfonden, AP3
Styrelseledamot, ledamot och ordförande revisionsutskott
2004-2013 Swedsec AB
(Licensiering av finansiella rådgivare i Sverige)
Styrelseledamot
2006-2010 DnB NOR Bank ASA, Norge
Styrelseledamot (Bankstyrelsen med kreditärenden)
2006-2007 AB svensk Bilprovning
Styrelseledamot
2003-2006 NeoNet AB
(Elektronisk börsförmedling)
Styrelseledamot
2003-2004 ECON Analyse AS, Norge
(Makro- och mikroekonomisk analys)
Styrelseledamot
2002-2004 EU:s Inter-Institutional Monotoring Group
(Uppföljning av EU:s finansiella lagstiftning)
Medlem
2001-2002 Riksgälden
(Svenska statens finans- och statsskuldsförvaltning)
Styrelseledamot
1998-1999 SEK Svensk Exportkredit
Styrelseledamot
1997-1999 EBRD European Bank for Reconstruction and Development
Vice styrelseledamot
1997-1999 IMF International Monetary Fund
Vice styrelseledamot
1997-1999 EU:s Monetary Committee
Ledamot
1997-1999 EU:s Financial Services Policy Group
Ledamot
Språk
Modersmål norska
Svenska, franska, engelska, tyska