Reklamationsanmälan av tekniskt godkänt material

Ärende.nr:____________________
(Fylls i av Materialservice)
Reklamationsanmälan av tekniskt godkänt material
Typ: Produktfel
Felleverans
Transportskada
Leveransförsening
Övrigt
För att Trafikverket som juridisk enhet ska kunna åberopa sina rättigheter enligt avtalade villkor, ABM07 och
NSAB 2015, är det ytterst viktigt att samtliga reklamationer omedelbart rapporteras in till Materialservice.
Formuläret mailas in till [email protected] tillsammans med bifogade bilder på skadad vara.
Instruktioner för rapportering
 Obligatoriska uppgifter märks med * i formuläret.
 Returer ska inte skickas förrän reklamationsanmälan gjorts och ett ärendenummer erhållits som kvittens.
Alla returer ska tydligt märkas med ärendenummer.
 För ytterligare information om reklamationshantering hänvisar vi till, Handledning för
reklamationshantering av tekniskt godkänt material, se Materialservice blanketter.
Kund/företag*
Kundnummer*
Kontaktperson hos kund (anmälare)*
Materialservice order-/leveransnummer*
Telefon anmälare*
Email anmälare*
Artikelnummer*
Benämning (artikel)*
Reklamerat antal (meter/styck)*
Ofelia nr/Bessy (produktfel)
Tillv.nr/Tillv.år/Serienr (produktfel)
Fraktsedel ifylld och påskriven av chaufför?
Ja
Nej
(transportskada)
Vikt på gods i kg (leveransförsening/transportskada)
Sändningsnummer (leveransförsening/transportskada)
Datum för skada (när skada upptäcktes)*
Specificera skada och händelseförlopp
Tid för skada (när skada upptäcktes)*
(var god texta)
Telefon: 010-123 66 00
Trafikverket Materialservice
Box 911
571 29 Nässjö
Besöksadress:
Blockgatan 2-6
571 34 Nässjö
Email: [email protected]