Motion 1

Styrelsens kommentar:
Styrelsen delar motionärens uppfattning och hoppas att motionären
tar på sig arbetsledningen för att rusta upp det nuvarande badhuset.
Medel har satts av i styrelsens budgetförslag.