http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter

http://www.diva-portal.org
This is the published version of a chapter published in Äganderätten i lantbrukets historia.
Citation for the original published chapter:
Widgren, M. (1995)
Individuellt eller kollektivt ägande i bondesamhällen?.
In: Mats Widgren (ed.), Äganderätten i lantbrukets historia (pp. 5-16). Nordiska museets förlag
Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria
N.B. When citing this work, cite the original published chapter.
Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-139974