Synpunktsformulär samråd, trafiksäkerhetsåtgärder

1 (1)
BLANKETT
Skapat av (Efternamn Förnamn, org)
Dokumentdatum
Ärendenummer
Törmä Anna IVnac Konsult
2017-02-23
TRV 2017/3958
Dokumenttitel
Synpunktsformulär samråd, trafiksäkerhetsåtgärder Hissjö
Namn:
E-post:
Adress:
Telefonnummer:
Postadress:
Ev. förening eller dylikt:
Fastighetsbeteckning:
Lämna synpunkter här:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
TMALL 0108 Mall Samråd synpunktsformulär ver. 2.0
DOK 2010:31 Grundmall_Blankett ver. 1.0
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Inlämnade synpunkter diarieförs och blir därmed offentliga.
Synpunkter lämnas senast 2017-03-16, till [email protected] eller Trafikverket,
Ärendemottagningen, Region Nord, Box 810, 718 Borlänge.
Vid eventuella frågor kontaktas Jacob Wikner, delprojektledare, på telefon 010-722 68 70 eller via
e-post [email protected]