Pålsbodapoolen 2017 - inbjudan - stora

Pålsbodapoolen 2017 - inbjudan
Pålsboda GoIF:s bordtennissektion inbjuder härmed till Pålsbodapoolen med:
Klass
Herrsingel II
Herrsingel III
Herrsingel IV
Herrsingel V
Herrdubbel II
Herrdubbel IV
Spelform
poolspel + slutspel
poolspel + slutspel
poolspel + slutspel
poolspel + slutspel
cupspel
cupspel
Anmälningsavgift
140:140:140:140:140:-/par
140:-/par
Alla klasser spelas i bäst av fem set till 11.
Tävlingen kommer att gå av stapeln lördagen den 4 och söndagen den 5 mars
2017 i Folkasboskolans Sporthall i Pålsboda och spelas på 9 bord.
Domare: Vid poolspelet dömer spelarna själva i respektive pool. I slutspelet dömer förlorande spelare. Dubbelklasserna spelas med fasta domare.
Spelordning:
Lördag: 1) Herrdubbel II, 2) Herrsingel II, 3) Herrsingel III.
Söndag: 1) Herrdubbel IV, 2) Herrsingel IV, 3) Herrsingel V.
Inga startbegränsningar.
Pålsbodapoolen är sanktionerad av SBTF som C-tävling (nationell CK3).
Enklare servering finns i hallen.
Skriftlig anmälan ska vara oss tillhanda senast söndagen den 19 februari
2017 till adress:
Daniel Järlebark, Karlsgatan 12 A, 703 41 Örebro
eller via e-post (fyll i anmälningslistan och bifoga filen) till:
[email protected]
I anmälan ska licensnummer och klasstillhörighet anges. Ofullständiga anmälningar placeras sist i kön. Då
maximalt sanktionerat matchantal uppnåtts returneras senast inkomna anmälningar.
Anmäl er gärna i god tid!
Upplysningar om tävlingen lämnas av:
Daniel Järlebark, tel. 070-961 97 51
Ytterligare information finns på http://www.laget.se/PGOIF_PINGIS/start.html
Pålsboda GoIF:s bordtennissektion