Valberedningens förslag till styrelse 2017 inför årsmötet på Kyrkans

Valberedningens förslag till styrelse 2017 inför
årsmötet på Kyrkans hus, tisdag 21 februari 2017 kl 18
Ordförande 1 år
Ordinarie ledamöter
Valda 2016, 1 år kvar
Björn Abelsson (omval)
Bengt Carlsson
Charlotte Tingsjö
Johanna Öhman
Val på två år
Moa Eld-Isaksson (omval)
Birger Hjörleifsson (omval)
Daniel Norman (nyval)
Suppleanter 1 år
Lena Norell (omval)
Ingrid Wallin (omval)
Ingrid Wiklander (nyval)
Revisorer 1 år
Ordinarie
Hans Almén (omval)
Eila Orre (omval)
Suppleant
Suppleant
Per Heltunen (omval)
Jan-Olof Tedebrand (omval)
Valberedning 1 år
Jan Bengtson
Jan-Olof Tedebrand
Sundsvall i februari 2017
Valberedningen
Jan Bengtsson
Jan-Olof Tedebrand