Idéer

Nu är det dags! Du ska skriva en egen novell och det kommer att gå så bra eftersom vi har
studerat genren. Du behöver inte använda ALLA typiska genredrag men jag vill att du visar
att du har förstått det genretypiska med novellen.
Typiska novelldrag
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Novellen är kort
Den är koncentrerad till en konflikt, central händelse
Få personer
Korta miljöskildringar
De utspelar sig under kort tid
Det förekommer ofta parallellhandling och s.k. klipp inspirerade från filmen
Det är vanligt med s.k. inre monolog, d.v.s. läsaren får följa en persons tankar.
Handlingen börjar ofta direkt, utan någon lång inledning
Det förekommer ofta detaljer i början som i slutet återkommer och har en symbolisk betydelse.
Saker utelämnas ofta, ibland viktiga delar.
Slutet innehåller ofta en poäng, men det förekommer ofta s.k. öppna slut där läsaren själv får räkna ut
hur det går.
1. Planera din text
Du gör en mind-map eller en lista i punktform med det som din text ska innehålla. Du ska ha en idé om
början, mitten och slut redan här. Använd dig av den dramaturgiska kurvan.
2. Skriv ett utkast
Meningen är att du här ska ”flödesskriva” d.v.s. låta pennan flöda på pappret. Var inte petig med detaljer
eller stavning. Håll däremot koll på att du håller dig till ditt ämne.
3. Respons
Läs din text högt för en kompis, ha en penna med dig så att du kan markera där det låter kostigt eller du
känner att du behöver lägga till eller ta bort. Lyssna till dig själv när du läser, det brukar höras när det flyter
bra och var det behövs slipas. Lämna också in till mig när du skrivit halva novellen.
4. Rättning av text
För in de rättningar och tips du fått
5. Bearbeta texten
I datorn bearbetar du de ändringar som du vill ha.
.
Idéer
1.
2.



3.
4.
5.
6.
Skriv en egen novell med eget namn.
Skriv en novell med namnet
Ner mot botten
Mötet
Natten som inte blev dag
Fortsätt efter den här början: ”Allt var förlorat! Han visste inte hur det gått till, men…
Skriv en novell inspirerad av en bild, se ovan.
Ta med dig en nyhetsartikel eller notis och låt dig inspireras att skriva kring den.
Skriv om en saga, modernisera och tvista till, Rödluvan, Askungen, Prinsessan på ärten…