Tävlingsledning. Tävlingsorganisation, tävlingsledning

Kursintyg
Tävlingsledning
och regler –TLR1.
TILLDELAS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GOLFKLUBB
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KURSINNEHÅLL
Tävlingsledning. Tävlingsorganisation, tävlingsledning, tävlingsbestämmelser
och lokala regler.
Regelkunskap. Grundlig övergripande genomgång.
Allmänt. Praktisk genomgång av GIT Tävling.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATUM
UNDERSKRIFT KURSLEDARE