Här kan du läsa programmet

Tisdag den 16 maj
08.30-10.30 finns lokal reserverad för
Begravningsombud och representanter
från Länsstyrelserna för information
från SKKF samt möjlighet att diskutera
aktuella frågor.
Program
Måndag 15 maj
09.00
Registrering och kaffe
10.00-10.15
Konferensen öppnas
Kathrin Flossing, ordförande SKKF
Maria Larsson, landshövding Örebro län
Ingemar Söderström, kyrkoherde Örebro pastorat
Jan Olov Andersson, vd SKKF
10.15-11.05
Effektiv kyrkogårdsskötsel med bibehållen kvalitét
Dan Haubo, trädgårdsingenjör Taggen miljö och landskap
11.05-11.30
Bensträckare
11.30-11.40
NYTT MINNE – återanvändning av gravstenar
Tävling för SLU och LTH-studenter
Parvin Mazandarani, tävlingssekreterare
Tankesmedjan MOVIUM SLU Alnarp
11.40-12.10
Krematorieverksamheten – kartläggning och analys
Johan Hermelin, konsult Strategihuset AB
12.10-13.20
LUNCH
13.20-13.50
Att gräva grav ställer många krav
Arbetsmiljölagens krav på huvudmannens samordningsansvar
Representant från Arbetsmiljöverket
13.50-14.15
Etik och säkerhet vid gravöppning och avsked
Risköversikt och handlingsplan
Torleif Örn, kyrkogårdschef Örebro
14.20-17.10
Studiebesök på Örebros kyrkogårdar
19.30
Middag med underhållning på Conventum
Tisdag 16 maj
08.30-09.30
Leda i komplexitet och oförutsägbarhet
Åsa Lundquist Coey, processkonsult och föreläsare i ledarskap
och komplexitet Stockholm
09.30-09.50
Bensträckare
09.50-10.30
Hellre bitter än nöjd
Åsa Lundquist Coey fortsätter sin föreläsning
10.30-10.55
KAFFE
10.55-11.30
Välkommen till kyrkogården?
Tillgänglighet för funktionshindrade, finns den?
Karolina Celinska, rättighetspolitisk samordnare DHR
11.30-11.45
Tips på vägen - att förbättra tillgänglighet
Maria Lindberg, enhetschef fastighetskontorets markavdelning
Malmö stad
11.45-12.10
Hitta lätt och rätt på hemsidan
Tydlig och neutral information om begravningsverksamheten
Jessica Kempka, projektledare Järfälla församling
12.10-13.10
LUNCH
13.10-13.30
Aktuell information om begravningsverksamheten
Maria Lundqvist Norling, rättschef Kyrkokansliet Uppsala
14.00-14.15
Prisutdelning SLU-LTH tävling
14.15-15.15
Vadå bemötande, beror det på mig?
Benny Haag, författare skådespelare och regissör
15.15
Avslutning