Välkommen till DUS Årsmöte 2017

Välkommen till DUS
Årsmöte 2017
Plats och tid: Lunds Civila Ryttarförening, söndag den 12 mars klockan 13:00- ca
14.30
Vi startar klockan 13.00 med att lite kort prata om DUS verksamhet och er
verksamhet på klubbarna. Under mötet bjuder vi på fika. Har ni frågor om något ni
undrar och vill prata om på träffen får ni gärna skicka in på [email protected]
Årsmöte: Startar cirka 13.30. Vid DUS årsmöte har varje förening genom sin
ungdomssektion en röst. Ombud till DUS årsmöte väljs vid US årsmöte.
Medlem i förening under 26 år har närvarorätt vid DUS årsmöte.
Anmälan: Föranmälan via länken senast den 9 mars för er som vill ha fika.
https://goo.gl/forms/UkAZdqYaRPK77HNI3
Frågor: Mejl [email protected]
Varmt välkomna!