Technical Product Presentation

Högsta skörden
Xpro-produkter levererar i genomsnitt mer
än 200 kg/ha i merskörd i svenska fältförsök*
Försöksdata
Höstvete
Dubbelbehandling – 2 x Xpro levererar
Serie L9-1011
Merskörd kg/ha
Sammanställning av 16 försök
från södra Sverige.
Från 2011-2016.
Skörd 10121 kg/ha
Obehandlat
2 * 0,625 Aviator Xpro
Behandling: DC 37-39 & 55-59
2 * 0,75 Bell
0,4 Proline + 0,4 Armure
2 * 0,4 Proline
0
200
400
600
800
1000
1200
Xpro välprovad i svenska officiella försök sedan 2011
L9-1040
Sammanställning från
mellansvenska försök.
Merskörd kg/ha
22 försök
Obehandlat
Skörd 8104 kg/ha
Från; 2011-2016
Behandling: DC 47-51
Aviator Xpro 0,625
Bell 0,75
Proline 0,4
Armure 0,4
0
100
200
300
400
500
600
700
Försöksdata
Vårkorn
Xpro sätter en ny standard i sydsvensk kornodling
Serie L9-4011
Merskörd kg/ha
Sammanställning av 8 försök
från södra Sverige.
Från 2014-2016.
Obehandlat
Skörd 7285 kg/ha
Siltra Xpro 0,5 + Comet Pro 0,2
Behandling: DC 37-39
Proline 0,4 + Comet Pro 0,3
Behandling: DC 47-49
Proline 0,2 + Comet Pro 0,15
Proline 0,2 + Comet Pro 0,15
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Dubbelbehandling levererar
Södra Sverige
Serie L9-4011
Merskörd kg/ha
Sammanställning av 6 försök
från södra Sverige.
Från: 2015-2016.
Skörd 6848 kg/ha
Obehandlat
Delaro 0,3 + Siltra Xpro 0,5
Behandling: DC 31-32 &
DC 47-49
Siltra Xpro 0,5 + Comet Pro 0,2
Behandling: DC 37-39
Proline 0,4 + Comet Pro 0,3
Behandling: DC 47-49
Proline 0,2 + Comet Pro 0,15
Proline 0,2 + Comet Pro 0,15
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Xpro i korn; en ny dimension i Mellansverige
Serie L9-4010
Merskörd kg/ha
Sammanställning av 24 försök
från Mellansverige.
Från 2012-2016.
Skörd 6508 kg/ha
Obehandlat
Siltra Xpro 0,5
Behandling: DC 37-39
Proline 0,4 + Comet Pro 0,3
Behandling: DC 47-49
Proline 0,2 + Comet Pro 0,15
Proline 0,2 + Comet Pro 0,15
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Proline baserad lösning uppföljt med Xpro
Marknadens starkaste kornlösning i Mellansverige
Serie L9-4010
Merskörd kg/ha
Sammanställning av 12 försök
från Mellansverige.
Från 2015-2016.
Obehandlat
Skörd 6545 kg/ha
Delaro 0,3 & Siltra 0,5
Behandling: DC 31-32 & 47-49
Behandling: DC 37-39
Siltra Xpro 0,5
Behandling: DC 47-49
Proline 0,2 + Comet Pro 0,15
Proline 0,4 + Comet Pro 0,3
Proline 0,2 + Comet Pro 0,15
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000