KUSK, Kullasällskapet för körning, kallar alla medlemmar till

KUSK, Kullasällskapet för körning, kallar alla medlemmar till
årsmöte lördagen den 18 mars 2017.
Vi har den stora glädjen att inbjuda våra medlemmar till en guidad visning på
Krapperups slott . Vi samlas kl. 10.20 på borggården i Krapperup. Visningen
börjar kl. 10.30 och tar ca 1 timme. Visningen kostar 100 kr /person och betalas
kontant på plats till vår guide.
Efter visningen bjuder KUSK medlemmarna på smörgåstårta/dryck samt kaffe/
kaka innan årsmötesförhandlingarna tar vid. Var vänlig anmäl om du önskar
vegetarisk / specialkost vid din anmälan.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda snarast möjligt dock senast den 4 mars.
Skicka dem till: [email protected] De kommer att publiceras på hemsidan 7
dagar innan årsmötet.
Eventuella avsägelser i styrelsen skall vara valberedningen tillhanda senast den 1
mars . Valberedningens ledamöter är Mia Andersson( 0709-72 92 35) och Annika
Börjesson( 042-651 77 ).
Medlemsavgiften för 2017 är oförändrad: Familj 600 kr, aktiv medlem 300 kr,
aktiv ungdom( t o m 18 år) 150 kr och stödmedlem 100 kr (Familj = max 2 vuxna
+ ungdomar som bor på samma adress). Medlemsavgiften betalas in på KUSK:s
postgiro 79 78 88-5, inbetalningskort bifogas. Glöm inte att skriva för vem/vilka
betalningen gäller.
Bindande anmälan till visningen på slottet samt smörgåstårtan senast den 13 mars
till Simon på telnr 0709-99 44 13 eller [email protected] .
Varmt välkomna hälsar styrelsen i KUSK