Motion nr 1 från Hallands JDF

Motion till Svenska Judoförbundets Förbundsmöte 2017 Angående distriktsindelning av SJF. Bakgrund Hallands Judoförbund har under årens lopp, med vissa undantagna perioder, inte haft underlag för att bedriva någon utvecklande verksamhet. Man har ett fåtal gånger lyckats få ihop ett distriktslag för RM. Utöver detta har verksamheten varit mycket sparsam. Hallands Distrikt består endast av fem klubbar varav tre kan räknas som mycket aktiva inom tävlingsjudo. Övriga klubbar har en liten eller ringa tävlingsverksamhet begränsad till de yngre åldrarna. Att driva en aktiv distriktsverksamhet kostar både tid och pengar och här ser vi inte att vare sig investeringen i förbundet eller intresse från klubbarna sammanfaller. Vi föreslår därför i linje med årsmötets beslut 2016-­‐12-­‐07 att: − SJF ska hos RF begära att få dela Hallands JF och att de klubbar som nu utgör Hallands JF får medlemskap i närliggande Judodistriktsförbund. − ”Hallands JF” stryks ur SJF:s stadgar 1 kap § 2. − Följande tillägg (rödmarkerade) görs till SJF:s stadgar 1 kap § 2: o Göteborgs JF, inklusive kommunerna Falkenberg, Kungsbacka och Varberg o Skåne/Blekinge JF (JUDO SYD), inklusive kommunerna Laholm och Halmstad o Smålands JF, inklusive Hylte kommun Styrelsen för Hallands Judodistriktsförbund Göteborg 2016220