Humanfonden och klimatet

Humanfonden och klimatet
Anna Nilsson, hållbarhetschef
© Swedbank
Hållbarhet
Miljö & klimat
© Swedbank
Mänskliga
rättigheter
Arbetsvillkor &
rättigheter
Affärsetik
2
Urvalsprocessen
Känsliga produkter & Normanalys
Hållbarhetsanalys
Välja
in!
Nej
Tobak
Alkohol
Vapen
Spel
Pornografi
Fossila bränslen
Nej
© Swedbank
Brott mot
internationella
konventioner,
sanktioner och
allvarliga
miljöbrott
Miljö &
Klimat
Mänskliga
Rättigheter
Tyngd
punkt
Förvaltarna fick under 2014
hållbarhetsanalytikernas analysdatabas
REA i läsläge.
Arbetsvillkor
Korruption
&
Affärsetik
3
Klimat i hållbarhetsfonderna
Nej till fossila bränslen:
Bolag som producerar olja, gas
eller kol exkluderas.
Alla bolag granskas utifrån energioch klimataspekter.
Ingår i alla
analyser.
E
Kraven
varierar
mellan olika
branscher.
Extra stora
krav på bolag
med stora
klimatutsläpp
t ex cement,
kraftbolag,
stålverk
© Swedbank
4
Morningstars hållbarhetsrating
Swedbank Roburs fonder
14
12
10
8
6
4
2
0
Number of funds
© Swedbank
5
Hur kan vi påverka?
Hållbarhetsanalys
• Tät bolagskontakt
• Ger förbättringsförslag
2016
Ca 100 svenska
(1 800 utländska bolag)
Fördjupade dialoger
• Stora ägare
2016
• Watch List
380 bolag kontaktade
själva och i samarbeten
• Temadialoger
• (Incidenter)
Ägarstyrning
• Valberedningar
• Bolagsstämmor
© Swedbank
2016
Cirka 70 valberedningar
och 295 bolagsstämmor
6
© Swedbank
7
Tack!
© Swedbank