länk - Brf Holmgård 1

INFORMATION
I slutet av förra året hade vi problem med varmvattnet i föreningen. Styrelsen försökte då ta hit
VVS företag för att reda ut vad detta berodde på.
För er information så har man har bl.a. gjort detta:



Bytt ställdon (som justerar/reglerar värmen från värmekälla in i VVC, till den grad som vi
vill ha ut i kranarna).
Kontrollerat alla kranar i föreningen (mha Botkyrka VVS) och hittat kranar som är trasiga
(backventiler som fastnat i öppet läge).
Siemens har varit här flera gånger och bytt delar i värmecentralen
Eftersom felet fortsatte och man inte hittade vad felet berodde på så blev vi rekommenderade
att som långsiktig plan byta ut alla gamla kranar från 98, då en vanlig orsak till kallt vatten i VVC
systemen är att backventiler i kranar fastnar i öppet läge och släpper in kallvatten (som visat i
tidigare utskick).
Styrelsen valde att inte genomföra denna långsiktiga plan att byta ut alla kranar i föreningen.
Styrelsen fortsatte istället att forska i varmvatten problemet och reagerade på att ställdonet som
byttes ut, var skadat och bad därför företaget som bytt denna att åtgärda felet.
När vi fick ett helt nytt ställdon, så försvann problemet. Därför är vår slutsats att det inte var
backventiler som fastnade i öppet läge utan ställdonet som var trasigt och inte blandade vattnet
som det borde. Ett försök till att förklara detta finns på bilden nedan.
Ställdon
Vi ber om ursäkt för allt kallvatten ni fått stå ut med. Skönt att värmen är tillbaka.
Med vänlig hälsning
Styrelsen i Holmgård 1