rollbeskrivning - 180 Degrees Consulting – Luleå

ROLLBESKRIVNING
MARKNADSANSVARIG
De arbetsuppgifter som marknadsansvarig har kan sammanfattas under tre rubriker; Intern
och extern kommunikation, omvärldsbevakning samt marknadsutskott.
Intern och extern kommunikation
•
•
•
•
•
Ansvarar för 180 Degrees Consulting Luleås interna marknadsföring.
Ansvarar för 180 Degrees Consulting Luleås externa marknadsföring.
Arbetar proaktivt för att främja 180 Degrees Consulting Luleås varumärke och tjänster
genom ett nära samarbete med övriga styrelsemedlemmar.
Ansvarar för 180 Degrees Consulting Luleås hemsida och den kommunikation som
sker via denna kanal.
Ansvar för den kommunikation som sker via180 Degrees Consulting Luleås sociala
medier.
Omvärldsbevakning
•
•
•
Uppskattar efterfrågan på 180 Degrees Consulting Luleås tjänster för att upptäcka nya
marknadssegment.
Håller utkik efter trender i 180 Degrees Consulting Luleås verksamhetsområden
kopplat till marknadskommunikation.
Kontrollerar att marknadsstrategin och marknadsföringsplanen är I linje med
180Degrees Consulting Luleås strategi.
Marknadsutskott
•
•
•
•
Rekryterar lämpligt antal personer, för att matcha den arbetsbelastning som
arbetsuppgifterna kräver, till marknadsutskottet.
Fördelar ansvaret inom utskottet och säkerställer att 180 Degrees Consulting Luleås
värderingar genomsyrar medlemmarnas arbete.
Lägger stor vikt vid personlig och organisatorisk utveckling.
Som ledare av marknadsutskottet ansvarar marknadsansvarig för administrering och
den strategiska utvecklingen av marknadskommunikationen.
KOMPETENSMODELL
MARKNADSANSVARIG
Omvärldsbevakning
Noggrann
Marknadskommunikation
Samarbetsförmåga
Ledarskap
Erfarenhet
Erfarenhet
Innehar erfarenheter i form av kunskap, färdighet eller observation av någon händelse som tjänats
genom deltagande, som personen kan använda för att uppnå rollens mål. För rollen som
marknadsansvarig ingår även arbete med grafisk design, bland annat i samband med 180 Degrees
Consulting Luleås hemsida och event. Det är därför meriterande om du kan visa på intresse,
kunskap och erfarenhet inom detta område.
Samarbetsförmåga
Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar,
kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Som marknadsansvarig har du en roll
som ”spindeln i nätet” och samarbete med andra är därför viktigt.
Omvärldsbevakning
Är duktig på att hitta på nya kanaler, marknader och trender inom området. Kommer ofta med
idéer och ifrågasätter traditionella angreppssätt.
Marknadskommunikation
Planerar arbetet proaktivt utifrån organisationens strategier. Organiserar och prioriterar för att
enkelt kunna strukturera upp verksamhetsårets olika faser. Sätter upp tydliga mål och arbetar för
ständig utveckling gällande organisationens varumärke.
Ledarskap
Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma
mål. Delegerar operativa uppgifter, samordnar och följer upp andras arbete.
Noggrann
Rollen som marknadsansvarig kräver att du är noggrann och organiserad. Eftersom du som
marknadsansvarig kommer att arbeta med den interna och externa kommunikationen för 180
Degrees Consulting Luleå är det viktigt för organisationen att du är noggrann.